Activiteiten Rentmeester Gilde

Advisering

Het Rentmeester Gilde adviseert en ondersteunt sinds 1997 (groot)aandeelhouders en directies van ondernemingen bij het optimaliseren van hun organisatie op governance, strategisch, beleidsmatig, financieel, juridisch en organisatorisch terrein. Het Rentmeester Gilde biedt haar diensten zowel op consultancy basis als ook op basis van zowel interim- als projectmanagement aan.

rent

Participatie

Het Rentmeester Gilde heeft als houdster en participatie-maatschappij ook diverse belangen in verschillende ondernemingen in uiteenlopende sectoren.

Rentmeester Gilde Contact

Prinsesselaan 43
3851XM Ermelo

T: 0341-418838
E: info@rentmeestergilde.nl


Advisering en Ondersteuning

De dienstverlening van het Rentmeester Gilde kan in de volgende aandachtsgebieden worden ingedeeld:

Klankbord en sparringpartner

Het Rentmeester Gilde fungeert veelal voor aandeelhouders en directieteams als klankbord en/of sparringpartner bij het voeren van strategische discussies, het maken van beleidskeuzes resulterend in operationele besluiten. Het Rentmeester Gilde heeft in dat opzicht een brede ervaring op het terrein van DGA’s, aandeelhoudersthema’s, -discussies en -afspraken, good governance en bedrijfsopvolging.

Commissaris en/of directieadviseur

Het Rentmeester Gilde vervult bij diverse ondernemingen voor een reeks van jaren de rol van Commissaris, Voorzitter en/of Lid van de Raad van Commissarissen en/of directieadviseur, waarbij op basis van de brede financiële en ICT knowhow veelal tevens een rol in de audit comité wordt vervuld.

Strategisch advies en ondersteuning

Het Rentmeester Gilde adviseert en ondersteunt daarnaast bij interne reorganisaties, bedrijfs-saneringen, efficiencyverbeteringen, koop- en verkooptrajecten, bedrijfswaarderingen en financieringen, waarbij ook de samenwerking met zusterondernemingen wordt gezocht voor een optimale (snelheid, bemensing en kennis) dienstverlening richting cliënten.

1
2
3